Vaše .cz domény na prodej LXXXXIX. (max 20K CZK)

404m.com, 7. srpna 2020 ve 10:25:16, 4x přečteno

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale to neznamená, že není ten správný ?as zkusit nabídnout vaši .cz doménu na 404M. Tyto ?lánky s nabídkami jsou navšt?vovány pr?b?žn? i roky po ze zve?ejn?ní. Proto mi také ob?as chodí prosby o odstran?ní starších komentá?? s nabídkou, protože je již doména úsp?šn? prodaná. Navíc pokud máte n?kde seznam domén na prodej, tak m?žete p?idat i odkaz na vaše doménové portfólio. Každý odkaz se po?ítá ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vaše .cz domény na prodej CVI. (max 20K CZK)

Máme tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete nabídnout vaší .cz doménu na prodej ?tená??m 404M. Nabídnout doménu je jednoduché.…

Vaše .cz domény na prodej CV. (max 20K CZK)

Nabídnout doménu je jednoduché. Sta?í jí p?idat v komentá?i pod ?lánkem. Pravidla se nem?ní. Maximální cena nabízené domény je 20K CZK

Vaše .cz domény na prodej CI. (max 20K CZK)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro…


Komentáře

(nezobrazuje se)