Vaše .cz domény na prodej LXXXIV.

404m.com, 3. května 2019 ve 10:55:26, 7x přečteno

První v pátek m?síci je tu pro vaši nabídku .cz domén prost?ednictvím 404M. Prost? vezm?te hezkou .cz doménu, dejte na ní slevu, tak aby se vešla ideáln? pod 5K CZK (statisticky nejvíce prodej? se uskute?ní práv? do 5K CZK) a nabídn?te pod ?lánek. Ideáln? s odkazem na vaše doménové portfólio ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém horním rohu 404M je sloupe?ek se šesti posledními komentá?i. Takže p?ípadný zájemci uvidí název domény a cenu, což zvyšuje šanci na prodej. Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 29. dubna – 5. kv?tna

Tento týden byl hodn? slabí a to i když vezmeme v potaz st?edu, kdy se nedražilo. Celkem se prodalo sice 36 .cz domén, ale jejich celková cena…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)