Vaše .cz domény na prodej LXXXI.

404m.com, 1. února 2019 ve 11:00:15, 5x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXXI.

Máme tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete na 404M až do pond?lí nabízet vaše hezké .cz domény na prodej. Zárove? doporu?uji p?idat i odkaz na vaše doménové portfólio. Nabídky si prochází jen b?hem víkendu vyšší stovky lidí. Co jsem si zjiš?oval tak nejvíce se prodávají dvouznakové domény. Takže pokud n?jakou takovou máte k prodeji, tak ur?it? nabídn?te, jen pozor na cenový strop ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém horním rohu 404M je sloupe?ek se šesti posledními komentá?i. Takže p?ípadný zájemci uvidí název domény a cenu, což zvyšuje šanci na prodej. Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 2. – 9. prosince 2018

Nejdražší z nich je rezervace.cz, za kterou dal nový majitel 15K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Prozatím na ní ješt?…


Komentáře

(nezobrazuje se)