Vaše .cz domény na prodej LXXX.

404m.com, 11. ledna 2019 ve 15:31:58, 4x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXX.

Máme tu první nabídku vašich .cz domén v roce 2019. Dokonce nám to vyšlo na hezkou 80tou. P?emýšlel jsem jestli tyto pravidelné p?ísp?vky n?jak vylepšovat anebo m?nit, ale myslím že to není t?eba. Podle vašich ohlas? to celkem funguje. N?kdo propaguje své portfólio jiný zkouší prodávat. Pár domén se dokonce prodalo i zp?tn?. Takže a?koli je p?ísp?vek otev?ený na p?idávání nabídek jen 4 dny a následn? visí na titulce cca týden, tak se ob?as zájemci o doménu dostanou i po pár m?sících. Najdou kontakt a osloví prodejce.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém horním rohu 404M je sloupe?ek se šesti posledními komentá?i. Takže p?ípadný zájemci uvidí název domény a cenu, což zvyšuje šanci na prodej. Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 2. – 9. prosince 2018

Nejdražší z nich je rezervace.cz, za kterou dal nový majitel 15K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Prozatím na ní ješt?…


Komentáře

(nezobrazuje se)