Vaše .cz domény na prodej LXXIX. – Silvestrovský speciál 2018

404m.com, 30. prosince 2018 ve 00:20:37, 3x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXIX. – Silvestrovský speciál 2018

Do konce roku už nezbývá moc ?asu a tak m? napadlo, že jsme tento rok vlastn? neud?lali n?jakou speciální nabídku vašich .cz domén. Takže až do 1.1.2019 máte možnost nabídnout na 404M vaši nejdražší .cz doménu, kterou si myslíte že máte :)

Pokud by se vám poda?ilo prodat vaší nejdražší doménu, tak ur?it? využijte p?evod p?es t?etí strany. Jsou tu služby jako Subreg anebo TELE3, které vám za n?jaký menší poplatek se vším pomohou. Budete mít jistotu jak vy tak i protistrana. Rozhodn? nep?istupujte na dobré slovo!

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém sloupci 404M je sloupe?ek s p?ti posledními komentá?i. Takže p?ípadný zájemci uvidí název domény a cenu, což zvyšuje šanci na prodej. Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)