Vaše .cz domény na prodej CXXIII. (max 20K CZK)

404m.com, 5. srpna 2022 ve 09:14:44, 2x přečteno

Máme tu druhý prázdninový m?síc a první pátek v m?síci. Historicky to je nejhorší doba pro nabídku domén, ale uvidíme :). Pokud máte n?jakou hezkou .cz doménu k prodeji do 20K CZK, tak jí až do pond?lí m?žete nabízet ?tená??m 404M. Nejzajímav?jší nabídky, pak zve?ejní na Twitter i @DoménovýRobot.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Prodané .cz domény 27. zá?í – 3. ?íjna 2021

Tento týden byl hlavním tématem prodej domény Jidlo.cz za 750K CZK, který prob?hl minulý rok. Po hodn? dlouhé dob? se tak objevil v?tší…

Prodané .cz domény 29. listopadu – 5. prosince 2021

Poslední listopadový den nám p?inesl hezké p?ekvapení v podob? prodeje domény odeslano.cz na dAukce za 10.333 CZK. Doména se prodala po 37…


Komentáře

(nezobrazuje se)