Vaše .cz domény na prodej CXVI. (max 20K CZK)

404m.com, 7. ledna 2022 ve 09:37:55, 2x přečteno

I v roce 2022 budou pat?it první pátky v m?síci vašim nabídkách .cz domén p?es 404M. Sice už to není oblíbené tak jako d?íve, ale pár set shlédnutí za m?síc tyto ?lánky mají a ob?as mi n?kdo napíše, že doménu i úsp?šn? prodal.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. zá?í – 3. ?íjna 2021

Tento týden byl hlavním tématem prodej domény Jidlo.cz za 750K CZK, který prob?hl minulý rok. Po hodn? dlouhé dob? se tak objevil v?tší…

Prodané .cz domény 29. listopadu – 5. prosince 2021

Poslední listopadový den nám p?inesl hezké p?ekvapení v podob? prodeje domény odeslano.cz na dAukce za 10.333 CZK. Doména se prodala po 37…

Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

Tento týden se objevil na dAukce zajímavý prodej. Po 25 p?íhozech se vyšplhala cena odchycené domény total-store.cz na 4.060 CZK. Doména již…


Komentáře

(nezobrazuje se)