Vaše .cz domény na prodej CXIX. (max 20K CZK)

404m.com, 2. září 2022 ve 08:59:55, 6x přečteno

Prázdniny nám skon?ili a je na?ase zase rozjet prodej .cz domén. Takže na nic ne?ekejte a nabídn?te n?jakou hezkou .cz doménu do komentá?e zde pod ?lánkem. Pokud máte portfólio, tak nezapome?te p?idat odkaz. Základem pro úsp?šný prodej domény je dát najevo, že je na prodej :). Nejzajímav?jší nabídky, pak zve?ejní na Twitter i @DoménovýRobot.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Prodané .cz domény 31. ?íjna – 6. listopadu 2022

Nejdražší z nich byla euroecho.cz, která se na dAukce po 27 p?íhozech vyšplhala na 6.555 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 27. zá?í – 3. ?íjna 2021

Tento týden byl hlavním tématem prodej domény Jidlo.cz za 750K CZK, který prob?hl minulý rok. Po hodn? dlouhé dob? se tak objevil v?tší…


Komentáře

(nezobrazuje se)