Vaše .cz domény na prodej CXIII. (max 20K CZK)

404m.com, 1. října 2021 ve 08:47:07, 1x přečteno

Minulý m?síc co do prodej? .cz domén nebyl nic extra. Tedy alespo? na aukcích. Nejvíce .cz domén se prodá v tichosti mimo aukce, ale v?tšinou to za?ne tak, že n?kdo vaši doménu objeví. A? už hledá p?ímo anebo jí n?kde uvidí k prodeji. A práv? s tímto vám mohou pomoct i pravidelné nabídky vašich .cz domén na 404M. Pokud máte n?jakou hezkou .cz doménu do 20K CZK, tak využijte p?íležitosti a nabídn?te jí ostatním ?tená??m v komentá?i pod ?lánkem. Jestli toho prodáváte více, klidn? p?iho?te i odkaz na portfólio ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 27. zá?í – 3. ?íjna 2021

Tento týden byl hlavním tématem prodej domény Jidlo.cz za 750K CZK, který prob?hl minulý rok. Po hodn? dlouhé dob? se tak objevil v?tší…

Prodané .cz domény 4. – 10. ?íjna 2021

Tento týden byla nejdražší prodanou doménou dekatlon.cz za 1,9K CZK. Doména již byla p?evedena na nového uživatele. Jedná se o p?eklepovou…

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…


Komentáře

(nezobrazuje se)