Vaše .cz domény na prodej CVIII. (max 20K CZK)

404m.com, 7. května 2021 ve 09:58:30, 1x přečteno

Máme tu první pátek v m?síci a to je ?as nabídnout n?jakou hezkou .cz doménu ?tená??m 404M. Pozor musí se jednat o .cz doménu a cena nesmí p?esáhnout 20K CZK. Sta?í doménu p?idat do komentá?e pod ?lánkem, spole?n? s kontaktem, cenou a krátkým  popiskem. Pokud máte ve?ejn? n?kde portfólio domén, tak se nebojte p?idat na n?j i odkaz. Hezká doména za dobrou cenu jist? p?itáhne pozornost i na vaše portfólio ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vaše .cz domény na prodej CVI. (max 20K CZK)

Máme tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete nabídnout vaší .cz doménu na prodej ?tená??m 404M. Nabídnout doménu je jednoduché.…

Vaše .cz domény na prodej LXXXXIX. (max 20K CZK)

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale to neznamená, že není ten správný ?as zkusit nabídnout vaši .cz doménu na 404M. Tyto ?lánky s…

Vaše .cz domény na prodej CV. (max 20K CZK)

Nabídnout doménu je jednoduché. Sta?í jí p?idat v komentá?i pod ?lánkem. Pravidla se nem?ní. Maximální cena nabízené domény je 20K CZK


Komentáře

(nezobrazuje se)