Vaše .cz domény na prodej CV. (max 20K CZK)

404m.com, 5. února 2021 ve 09:41:21, 3x přečteno

Nabídnout doménu je jednoduché. Sta?í jí p?idat v komentá?i pod ?lánkem. Pravidla se nem?ní. Maximální cena nabízené domény je 20K CZK anebo její ekvivalent v jiné m?n?. V p?ípad? úsp?šného prodeje budu rád pokud se pod?líte a napíšete mi, že se doména prodala. Prodej pak p?idám do dalšího ned?lního p?ehledu se zp?tným odkazem jaký budete chtít, t?eba na vaše další portfólio.

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vaše .cz domény na prodej LXXXXIX. (max 20K CZK)

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale to neznamená, že není ten správný ?as zkusit nabídnout vaši .cz doménu na 404M. Tyto ?lánky s…

Vaše .cz domény na prodej CI. (max 20K CZK)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro…

Vaše .cz domény na prodej CII. (max 20K CZK)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro…


Komentáře

(nezobrazuje se)