Vaše .cz domény na prodej CIX. (max 20K CZK)

404m.com, 4. června 2021 ve 09:06:11, 1x přečteno

Máme tu první pátek v m?síci a to je ?as nabídnout n?jakou hezkou .cz doménu ?tená??m 404M. Op?t se akce týká jen .cz domén s cenou do 20K CZK. Pokud prodáváte domén více, tak si do komentá?e nezapome?te vložit odkaz na portfólio. Dále p?i vkládání kontaktu prosím nepoužívejte n?co jednorázového. Kupci ?asto objeví nabídku i n?kolik m?síc? po zve?ejn?ní nabídky a pak mi píšou :)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. kv?tna – 6. ?ervna 2021

Tento týden se na aukcích moc neprodávalo. Dokonce žádný prodej nedosáhl ani 1K. Našt?stí mi dnes ve?er ješt? napsal @Wladass, že se mu…

Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

Tento týden se objevil na dAukce zajímavý prodej. Po 25 p?íhozech se vyšplhala cena odchycené domény total-store.cz na 4.060 CZK. Doména již…

Prodané .cz domény 28. ?ervna – 4. ?ervence 2021

Za?ali nám prázdniny a s nimi i výrazn? klesla aktivita lidí na internetu. Všichni cht?jí být venku a užívat. Dohnat to, co bylo za poslední…


Komentáře

(nezobrazuje se)