Jak prodává Mike Mann domny v roce 2018

404m.com, 19. dubna 2018 ve 02:05:04, 8x přečteno

Mike Mann vlastní stovky tisíc domén. V?tšinu z nich si m?žete koupit na jeho webu DomainMarket.com. Prodává domény od pár set do stovek tisíc dolar?. Pravideln? také zve?ej?uje n?které zajímavé prodeje na svém ú?tu na Twitter.

Takto oznámil tento rok celkem 44 prodej?. Pravd?podobn? jich prodal samoz?ejm? více, ale pro reklamu je nejlepší vybrat ty nejlepší kousky. Hodn? kupc? také nechce, aby se o tom že za doménu zaplatili velké peníze v?d?lo.

Celková cena za zmín?ný 44 domén byla 915.546 USD. 25 z toho se prodalo za 10K USD a více. Nejdražší z nich je CryptoWorld.com za 195K USD. Nejlevn?jší oznámená pak je AcademiaBlockchain.com za 4K USD. Kryptodomény v posledních m?sících prost? letí.

Mike také prozradil, že za t?chto 44 domén zaplatil celkem 13.303 USD, pr?m?rn? 296 USD. Nejvíce zaplatil 7,5K za RentalsDirect.com. 18 domén získal za cenu 7 anebo 8 USD. Pokud nezapo?teme poplatky za prodloužení domén, tak návratnost investice byla zhruba 6929 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Podíl vyhledáva?e Baidu v roce 2018 p?ekvapiv? roste

P?vodn? jsem m?l v plánu napsat ?lánek, jak si vyhledáva?e vedly v roce 2017. Králem m?l být samoz?ejm? Google, který nem?l mít konkurenci.…

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve…

8 zajímavostí o doménách

Na Dynadot před nedávnem vyšel zajímavý článek, kde je zmíněno 8 zajímavostí o doménách. Vzhledem k tomu, že mě tato tématika opravdu…


Komentáře

(nezobrazuje se)