Unlock.com prodána za 1.228.200 USD

404m.com, 14. ledna 2022 ve 00:52:13, 3x přečteno

Rok 2022 teprve za?al a už tu máme první potvrzený prodej .com domény za sedmimístnou ?ástku. DNJournal zve?ejnil informaci, že obdrželi potvrzení prodeje domény Unlock.com za 1.228.200 USD.

Kupcem je spole?nost Unlock Technologies, Inc., která na domén? už má dokonce sv?j web. Spole?nost se zabývá alternativní formou financování nemovitostí. Nabízí peníze, pokud v budoucnu bude mít podíl na prodeji nemovitosti. Na svých nových stránkách uvádí p?íklad, že vám dají 10 % sou?asné hodnoty nemovitosti te? a za to budou chtít 16 % té budoucí. Výhodou je, že nemusíte nic splácet jako t?eba u hypotéky. V podstat? nic ne?ešíte až do okamžiku, kdy chcete nemovitost prodat, pak se Unlock Technologies p?ihlásí o svých 16 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Stable.com prodána za 1.008.925 USD

Kupce prozatím není známý. Na domén? je WHOIS ochrana a obsah je prodejní stránky NewReach. Nicmén? se spekuluje, že by doménu mohla koupit…

Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

Na základ? prodej? p?es Escrow.com a ve?ejn? dostupných zpráv vydal Giuseppe Graziano, p?ehled prodej? krátkých .com domén za 4 kvartál 2018.…

DXL.com prodána za 1.150.000 USD

Trojznaková doména DXL.com byla prodána koncem roku 2018 za 1.150.000 USD. Transakci potvrdil James Booth z brokerské spole?nosti BQDN. Kupcem…


Komentáře

(nezobrazuje se)