Uniregistry m?ní politiku zobrazování osobních údaj? ve WHOIS na opt-in

404m.com, 22. února 2019 ve 01:19:48, 3x přečteno
Uniregistry m?ní politiku zobrazování osobních údaj? ve WHOIS na opt-in

Na Kajmanských ostrovech vstoupí v platnost nový zákon na ochranu osobních údaj?, který je podobný GDRP. Vzhledem k tomu, že Kajmanské ostrovy jsou známy p?edevším svým zvláštním da?ovým režimem, sídlí zde spousta firem. Mezi n? pat?í i Uniregistry, což je registr 24 nTLD. Podle nového zákona m?že zve?ejnit osobní udaje ve WHOIS, jen když k tomu dostane souhlas od majitele.

Cayman Islands Data Protection Law m?l p?vodn? vstoupit v platnost už 29. ledna 2019, což bylo nakonec odloženo až na zá?í 2019, aby m?ly firmy ?as se p?ipravit. Podobn? jako GDPR se jedná spíše o seznam povinností a práv soukromých osob, které musí spole?nosti dodržovat. T?ch podobností s GDPR je tam celkem hodn?, nap?íklad že spole?nost musí dát fyzické osob? informace o tom jaké data o n?m má a samoz?ejm? je i na vyžádání odstranit. Porušení zákona pro firmu m?že znamenat pokutu 100K KYD (Kajmanských dolar?), což je v p?epo?tu cca 2,75M CZK a/nebo odn?tí svobody až na 5 let. Výjime?n? m?že být ud?lena pokuta až 250K KYD (cca 6,89M CZK).

Zákon m? kompletn? i pravidla pro WHOIS, což dopadá i na spole?nost Uniregistry, která zde má sídlo. Nov? musí p?istupovat k zve?ejn?ní údaj? zde podle opt-in. Což znamená, že uživatel musí dát souhlas, aby k tomu došlo. V praxi to bude znamenat, že když si zaregistrujete jednu z 24 nTLD Uniregistry, tak vaše osobní údaje ve WHOIS prost? nebudou. Teprve když dáte Uniregistry výslovné svolení je zve?ejnit, tak se tam objeví.

Obecn? GDPR a ve?ejná data ve WHOIS se zrovna moc nemusí. Správn? by ve WHOIS žádná být nem?la, pokud k tomu nedáte svolení, ale t?eba CZ.NIC k tomu p?istupuje tak, že dokud si kontakt neov??íte tak máte sm?lu a vše tam je. Navíc jméno a p?íjmení schovat nejde. Zatím to nevypadá, že by tuto politiku cht?li m?nit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…

1000 nebo 100 000 e-mailingů? Přepis prezentace z konference Dny iDirektu

Vždy mě překvapí otázka, jak velkou databázi by měl klient mít, aby se mu e-mailing vyplatil. 1000 nebo 100 000 kontaktů? Dokazuje totiž to,…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)