Pokud u domény používáte WHOIS proxy, tak to m?že ovlivnit vaši pozici na Bing.

404m.com, 15. dubna 2023 ve 00:51:57, 3x přečteno

Dneska jsem se dostal k zajímavé diskuzi na Twitter. Michael Adediran položil otázku: “Má nastavení ochrany osobních údaj? WHOIS u domény vliv na SEO? M?li bychom mít informace ve WHOIS ve?ejné, abychom získali d?v?ru robot? Bing?” Odpov?d?la mu Fabrice Canel z Microsoft.

To, zda byste m?li WHOIS upravit, do zna?né míry závisí na vaší situaci. Pokud práv? zakládáte webové stránky. Zanedbání drobných detail? by mohlo být na škodu. Údaje WHOIS nám pomáhají navázat d?v?ru a získat znalosti.“

Whether or not you should utilize Whois largely depends on your situation. If you are in the process of starting a website from the ground up. Neglecting the small details could be detrimental to your success. Whois data helps us establishinng trust and gaining knowledge.

Tohle je pom?rn? zajímavé téma, které se ?ešilo i u dalších vyhledáva??. WHOIS proxy se používá k anonymizaci údaj? o vlastníkovi domény. V EU to registry musí ?ešit kv?li GDRP, proto nap?íklad u .cz domény u ov??eného kontaktu nevidíte kontaktní údaje u fyzických osob, nicmén? alespo? jméno a p?íjmení tam je.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 10. – 16. dubna 2023

Jednalo se o doménu cezeta.cz, která se po 27 p?íhozech vydražila za 7.666 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. Podle WHOIS to vypadá, že

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na sv?j blog n?co sepsal. O to v?tší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který…


Komentáře

(nezobrazuje se)