Trojznakové .cz domény v kv?tnu 2018

404m.com, 16. června 2018 ve 00:40:12, 5x přečteno
Trojznakové .cz domény v kv?tnu 2018

Trojznakové domény, obsahující jak ?ísla tak i písmen ubylo za poslední t?i m?síce 72.  Celkem je registrováno 16.905 domén, tedy zhruba 36,23 %. Velké množství je jich však ve fázi expirace. To m?že znamenat ztrátu d?v?ry domainer? anebo také spekulativní trend. N?kte?í domaine?i, kte?í mají velká portfólia nechávají prodloužení domén na poslední chvíli. Vypadá to na to druhé. Jen jeden z kontaktu jich takto drží tém?? 1,3K.

V?tšina domén v expiraci jsou práv? ?ist? písmenné domény. Co jsem procházel kontakty, na které jich je nejvíce, všechno jsou to známá domainerská jména. Vypadá to že ti v?tší už investovali ;)

Trend je pom?rn? jasný. Pozvolna ubývají, tedy zatím. Okamžik kdy se n?kdo rozhodn? zainvestovat do LLL domén a vykoupit je m?že p?ijít kdykoliv. V podstat? sta?í zaplatit 474.750 CZK bez DPH a jsou vyprodány. Pokud o investici do LLL domén uvažujete, tak doporu?uji sledovat seznamy expirovaných domén a odchytávat ty nejlepší kousky.

Naproti tomu troj?íselných domén ubyly 4.  V sou?asnosti je registrováno 507 .cz domén, což je 50,7 %. O ?íselné domény tedy takový zájem není. Od prosince 2017 postupn? ubývají.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. ?ervna – 1. ?ervence

Nejdražší doména tohoto týdne je dagon.cz. Tentokrát zaskóroval robot Subreg, který jí odchytil. Nový majitel za speciální registraci…

Prodané .cz domény 11. – 17. ?ervna

Od roku 2008 se na ní nacházela prezentace cestovní kancelá?e Expecta s.r.o. Za tu dobu na ní vzniklo podle MOZ 5,8K odkaz? z 27 domén. Má DA…

Kdo má momentáln? nejlevn?jší domény

Od posledního souhrnu uplynulo víc jak p?l roku a další registráto?i ?i p?eprodejci, kv?li rostoucí cen? dolaru, upravili svou cenovou politiku.…


Komentáře

(nezobrazuje se)