Trojznakové .cz domény v ?íjnu 2018

404m.com, 18. října 2018 ve 23:32:25, 5x přečteno
Trojznakové .cz domény v ?íjnu 2018

Všechny statistiky jsou postavené na databází Doménového rejst?íku. Data se pr?b?žn? aktualizují cca 1x za 30 dní. Rychleji to bohužel nejde, protože CZ.NIC limituje dotazy na whois a seznam všech registrovaných .cz domén není ve?ejný.

Po?et registrovaných trojznakových domén op?t narostl. I když tentokrát to bylo za 5 m?síc? pouze 58. Velké množství expirovaných domén v kv?tnu 2018 bylo prodlouženo anebo znovu zaregistrováno.

Trend je po?ád stejný. Trojpísmenné domény pomalu ale jist? ubývají. Zvlášt? domaine?i s velkým portfóliem je postupn? p?ikupují. Znát to v p?edchozích m?sících bylo i na dAukce.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)