Total Commander: Jak nastavit, aby se nové, p?ejmenované a smazané soubory a adresá?e zobrazily ihned?

blog.zdenekvecera.cz, 4. ledna 2020 ve 16:38:15, 8x přečteno
Total Commander: Jak nastavit, aby se nové, p?ejmenované a smazané soubory a adresá?e zobrazily ihned?

Oblíbený správce soubor? Total Commnader aktualizuje obsah zobrazených adresá?? pouze v dob?, kdy je okno aplikace aktivní (má tzv. focus). Pokud vedle sebe otev?ete Total Commander a standardní prohlíže? soubor? Pr?zkumník (samoz?ejm? ve Windows), v obou zobrazíte stejný adresá? a v Pr?zkumníku vytvo?íte nový soubor, ve vedlejším okn? Total Commanderu se to neprojeví ihned, ale až na Total Commander kliknete. Našt?stí to m?žete snadno zm?nit.

Pokud chcete zm?ny vid?t ihned, m?žete to snadno nastavit. Nám bude posta?ovat, když aplikace bude hlídat zm?ny v nov? vytvo?ených, p?ejmenovaných a smazaných složkách a souborech.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené…


Komentáře

(nezobrazuje se)