Tesla.com prodána za 11M USD

404m.com, 12. prosince 2018 ve 21:24:10, 3x přečteno
Tesla.com prodána za 11M USD

Získat tuto doménu mu zabralo více jak dekádu a stálo ho to hodn? ?asu a úsilí. Doposud používala spole?nost doménu teslamotors.com, kterou jak sám p?iznal nem?l moc rád. Navíc aby jí mohl používat musel koupit práva na Tesla Motors za 75K USD v roce 2004. Pokud by se mu to nepoda?ilo, tak by podle n?j dnešní Tesla byla Faraday.

Tesla history trivia: we didn’t actually come up with the Tesla Motors name. Bought trademark off Brad Siewert for $75k in late 2004. He’d originally filed for it in 1994. Our alternative name was Faraday, which was used by a competitor several years later. https://t.co/zPnrrVash1

Když se nad tím zamyslíme tak TeslaMotors.com je p?esn? ukázkou takové druho?adé domény. Všichni Elonovím elektromobil?m ?íkají prost? Tesla. To je zna?ka, která se dob?e propaguje a vyjad?uje samotný produkt. Tesla Motors naproti tomu v?tšin? lidí moc ne?íká. Myslím že p?i hodnocení domén je toto velmi d?ležitý faktor.

Tesla.com se tak za?adila mezi nejdražší potvrzené prodané domény v historii. Konkrétn? na druhé místo za doménou sex.com, která byla v roce 2003 prodána za 13M USD. Samoz?ejm? máme tu i dražší prodeje, ale ty bu? p?ímo nebyly potvrzené anebo jejich sou?ástí byl i n?jaký projekt. ?asto se také ?ást ceny platí formou akcií. Takto velká ?ástka ?išt? v „cash“ je velkou výjimkou.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

OL.com prodána za 900K USD

Podle n?kterých zdroj? se OL.com dražila na už v roce 2017 ve ve?ejné aukci, ale nepoda?ilo se jí prodat. Minimální cena nebyla dosažena.…

77.com prodána za více jak 5M USD

Tak tu máme z?ejm? druhý nejv?tší prodej tohoto roku. Na namepros.com se objevila informace, že doména 77.com byla prodána za více jak 5M USD.…


Komentáře

(nezobrazuje se)