Te? p?išel ?as za?ít se u?it o online vyd?lávání

404m.com, 19. března 2020 ve 02:11:48, 0x přečteno

Jsme více doma, protože stát pot?ebuje zpomalit ší?ení koronaviru, než se najde n?jaké definitivní ?ešení. A? už to bude vakcína, postupn? vytracení se viru anebo prost? si tím postupn? projdeme všichni, bude to trvat. Mohou to být i m?síce. Velkou ránu utrží ekonomika, nikdo nepochybuje že p?išla “ta krize”, kterou analytici dlouhé roky prorokují. Firmy budou šet?it náklady, n?které zkrachují, což povede i k v?tší nezam?stnanosti. Lidé si budou více vážit práce a hledat p?íležitosti. Tohle mi p?ijde jako ideální ?as, za?ít se zajímat o online vyd?lávání.

Poslední dva týdny celkem intenzivn? sleduji vývoj událostí ve sv?t?. V??ím že nejsem sám. Každou chvíli koukám na mobil jestli na Twitter nep?ibyl n?jaký nový tweet. D?íve jsem v?noval zprávám jen minimum ?asu. Co jsem se p?est?hoval a nekoupil televizi, tak se mi poda?ilo za ty roky zredukovat zprávy na minimum. Pokud n?kdo netweetnul o n?jakém zákonu anebo události, tak jsem zpravodajské servery ani nenavštívil.

Velké události jsem vždy prolet?l jen na Wikipedii, kde bylo vše shrnuto. Postupn? jsem ztratil p?ehled o politicích, celebritách i událostech. Musím ?íct, že se to velice pozitivn? odrazilo na produktivit? :)

Te? je to zp?t. Kroutím hlavou nad jednáním politik?, v?nují více ?asu pro?ítáním zbyte?ných a opakujících se diskuzí… Dneska jsem si ale ?ekl dost. Je t?eba to omezit :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kontrola ze živnostenského ú?adu

Dneska bych se s vámi rád pod?lil o zkušenost z kontroly ze živnostenského ú?adu. Jak jsem se na ní p?ipravil, jak prob?hla i jaké dojmy ve m?…

Je to neuveritelne jak jsem progresivni

Progressivism is the support for or advocacy of social reform. As a philosophy, it is based on the Idea of Progress, which asserts that advancements…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)