Stále se ptáte na Zonky, takže pár aktualit

404m.com, 22. listopadu 2020 ve 00:09:08, 9x přečteno
Stále se ptáte na Zonky, takže pár aktualit

Tento rok se v?nuji investování výhradn? do akcií a pravideln? se s vámi d?lím o mé zkušenosti a post?ehy. ?asto mi ale píšete jak je to te? se Zonky. Jestli tam ješt? stále mám peníze a vyplatí se.

Když na ja?e p?išla první vlna koronaviru, tak jako v?tšina ostatních jsem byl n?kolik týdn? hodn? vyplašený. ?ešil jsem jiné v?ci než investování. Samoz?ejm? tato “spole?enská nálada” se vám dostane rychle pod k?ži a za?ne ovliv?ovat vaše myšlení. Vid?l jsem velmi ?erné scéná?e, kde byla i ekonomická krize. Nemocní lidé, uzav?ené provozovny a omezení práce jsme bral jako velký problém pro Zonky. Vytáhl jsem všechen volný cash (20K CZK) a p?esunul to do akcií.

?erné scéná?e se nenaplnili a já jsem v ?íjnu zjistil, že mám neproinvestováno cca 23 % (cca 23K CZK) v Zonky pen?žence. V Zonky lidi splácí ?asto mimo?ádné splátky. ?ekl jsem si, že na to kašlu a prost? to musím proinvestovat. Apokalypsa se odkládá a držet hotovost u Zonky je nesmysl.

Problém byl, že tento rok bylo Zonky zna?n? nepoužitelné. Zavedli 2FA a pokaždé jsem musel hledat u p?ihlášení telefon a ?ekat na SMS, abych zjistil že na trhu nic není. P?j?ky byly rozebrané anebo zarezervované pro lidi s aplikací. Bylo to vysilující …

Pokračování na: 404m.com

Související články

Webtrh je na prodej … kdo se ujme komunity?

29. zá?í 2019 se mezi prémiovými nabídkami objevila „Chcete si koupit Webtrh?“. Martin Schlemmer alias Retal v n?m jen krátce píše:…

Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervna

Z velké ?ásti za to m?že prodej domény 7z.cz, která byla v uživatelské aukci prodána na Subreg za 9.999 CZK. Doména již byla p?evedena na

Zonky za?ali rozesílat celkem povedený p?ehled portfólia

Dnes mi ze Zonky p?išel email „Vaše portfolio na Zonky“. Jedná se o p?ehled toho jak si vedete v porovnání s ostatními, jednoduchá analýza…


Komentáře

(nezobrazuje se)