Stále hledám do ?eho te? investovat a kdy

404m.com, 29. ledna 2022 ve 01:05:23, 4x přečteno

Sice je trh stále hodn? nestabilní a stát se m?že naprosto cokoliv, ale už alespo? za?ínám tušit na co se soust?edit. Popravd? cht?lo by to více ?asu na pro?tení analýz, earning calls atd. Budu to všechno muset n?jak více seskupit a využít efektivn?ji volného ?asu nap?íklad ve vlaku, MHD atd. Rodina a práce žerou opravdu hodn? ?asu :)

Tento týden jsem koupil další akcie Intel ($INTC) za cca 47,4 USD v?etn? poplatk? (DY 3,08 %). Je tam sice stále dost red flags (malý r?st v??i sektoru, malá marže), ale velké investice do nových továren s podporou vlády, kde cht?jí vyráb?t procesory pro ostatní, nový CEO, a plánovaná ?ada procesor? pro GPU zní dob?e. Jestli se jim to povede však bude spíše o letech 2024 – 2025.

To je zatím všechno do dividendového portfólia. Stále vy?kávám co bude dál. Rád bych p?ikoupil další $IBM pokud by cena šla ke 115 USD/akcie (DY 5,7 %) a hodilo by se p?ikoupit i t?ža?e zlata, kte?í jsou te? opravdu za levno. Aktuáln? držím $GOLD a $AEM.

$AEM jsem už už cht?l koupit, ale mají n?jaké problémy. FED se k zvyšování úrokových sazeb nemá a cena zlata tak neroste. Takže po?kám na ú?etní záv?rku (24.02.2022) a hlavn? earning call. Mezitím m?že cena spadnou ješt? slušn? dol?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Zonky jako P2P kon?í a m?ní se na “investi?ní fond” s o?ekávaným zhodnocením 3,09 %

Když jsem v roce 2015 zjistil, že se chystá velká a bezpe?ná P2P platforma pro p?j?ování pen?z, tak jsem byl hodn? nadšený. V té dob? jsem…

Praskající bublina?

A?koliv jsem první akcie koupil už koncem roku 2012, tak jsem spíše investoval opravdu sezónn?. To se zm?nilo v roce 2020, kdy jsem využil…


Komentáře

(nezobrazuje se)