Smrtelné h?íchy v copywritingu

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 0x přečteno
Smrtelné h?íchy v copywritingu

25.08. 2009 Copywriting V záplav? reklam jsme si zvykli na lepší i horší kousky. Nad t?mi vyložen? pokaženými, které jsou prolezlé skrznaskrz chybami, však z?stává rozum stát. Jednou takovou se momentáln? pyšní Bankovní institut. Takhle se copywriting opravdu ned?lá Školní rok se pomalu blíží, rozjel se velký zátah na bezprizorní mládež, která už procitla z pomaturitní euforie a ?elí kocovin? všední reality. Kdo v boji o studenty zaváhá, bude mít v p?ednáškových sálech pusto. To v?ru dobrému jménu a saldu neprospívá. Kdybyste nev?d?li, jak zasáhnout dorost p?ímo u srdí?ka, zde možno popat?it (vyfoceno v metru). Najd?te t?i a více chyb! 1. Odkud za?ít? Tak snad hrubky! Zde je n?co, co se zdánliv? blíží sloganu: Víme ?eho chceme dosáhnout, proto studujeme na BIVŠ. Za „Víme“ se jaksi vypa?ila ?árka, která by se tak ráda spolu s plakátem povozila metrem a odd?lila vedlejší v?tu p?edm?tnou. 2. Nevhodné použití zkratky Pozdržme se ješt? krátce u sloganu, nebo? nám skýtá další úkaz. …proto studujeme na BIVŠ. Prostorem je t?eba šet?it a snažit se o stru?nost a výstižnost. Dobrá, ale uvést do sloganu nesrozumitelnou zkratku, která víc než cokoliv jiného evokuje sexuální preference? Opravdu velmi neš?astné ?ešení. 3. Chyb?jící text Na konci prvního bloku textu z v?ty vypadlo sl?vko „správy“ nebo n?co podobného. Tahle o?ividn? nejv?tší chyba m? snad popouzí nejmén?. V??ím, že nevznikala nekompetencí, ale spíš neš?astnou náhodou. Grafik patrn? tak dlouho bojoval s prostorem a zalomením, až blok textu nedopat?ením „p?eoptimalizoval“. 4. Jednota Studujte… Máte možnost… P?idej se… Jednou se v inzerátu vyká, vzáp?tí zase tyká. Kdybychom p?istoupili na vysv?tlení, že první p?ípady jsou vlastn? množným ?íslem, chyba by to být nemusela. Jenže! Tišt?ná reklama má své zákonitosti. Každý si ji musí p?e?íst sám, v?novat jí ?as – percepce je výhradn? individuální. T?eba rádiový nebo televizní spot m?že v jednu a tu samou chvíli oslovovat prakticky neomezený po?et lidí. Tempo i po?adí sd?lení jsou udávány médiem, a tudíž není problém obracet se množným ?íslem k davu. Ve vnímání printu jsme vždy osamoceni. Dva lidé zaujatí plakátem budou v?ty pobírat v jiném po?adí, ?íst jinou rychlostí. Print neoslovuje dav, nýbrž jednotlivce. Z toho d?vodu volíme tykání, nebo vykání. 5. Pasivní versus aktivní tvary Nyní navíc máte možnost získat rok studia zdarma. Každou st?edu a ned?li mám možnost získat ve sportce ur?ité množství milion?, ale tato možnost je tak prachbídn? pravd?podobná, že m? nechává chladným. Stejn? tak z?stávám chladným po p?e?tení pasivní konstrukce, která chce spíš slíbit než skute?n? n?co dát. ?ty?i z p?ti copywriter? volí prosté a stru?né: Získejte rok studia zdarma. Ponechme stranou podmínky, za nichž lze rok studia získat. Pokud je ve v?t? obsaženo ono „máte možnost“, pr?m?rn? inteligentní ?lov?k okamžit? pochopí, že to nebude až tak jednoduché a hloubá, kde asi bude zakopaný pes. Radostn? nekomplikované zvolání „Získejte rok studia zdarma“ tyto chmurné myšlenky neimplikuje. Na jeden kra?ou?ký inzerát je toho až dost. I další spole?nosti, které mají co do ?in?ní s pen?zi, se v poslední dob? vytáhly s podivnými kampan?mi. P?e?t?te si o kampani Banco Popolare nebo o reklam? poradenské spole?nosti Partners.

Pokračování na: copyblog.cz

Související články

3 příklady nesprávného použití chytrých nástrojů v PPC systémech

Se svým vývojem nám PPC systémy nabízí stále více možností inzerce, možností cílení i nástrojů, které nám mají správu či…

Imperialni vs. metricky system

Je vam na prvni pohled jasne, ktery zlomek je vetsi cislo? Jak si to v hlave muze nekdo prepocitavat? Kazda vaha to zobrazuje trosku jinak, ale treba…

Když zákazník potřebuje pomoc

Ponecháme-li stranou přístupnost e-shopu jako takovou, která by měla být samozřejmou součástí úspěšného e-shopu, stále je nutné brát…


Komentáře

(nezobrazuje se)