Rychlý souhrn aktualizace volnedomeny.xyz za b?ezen 2021

404m.com, 28. března 2021 ve 00:30:50, 2x přečteno

Definitivn? jsme vy?ešil anomálii Unsuported TLD u crawlera, který využívá WEDOS WAPI a to tak, že tyto domény ozna?í jako prémiové. Probíral jsem to i s podporou. Prost? existuje pár domén, které se chovají systémov? divn?. Tato chyba zp?sobovala zaseknutí crawlera, takže vznikaly fronty.

Kapacity na další testy jsou. Pokud máte nápad na n?jaký tématický seznam slov, který by se dal snadno vytvo?it a kde v?tšina .cz domén bude obsazena tak napište.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 28. b?ezna 2021

Tento týden byl trochu zajímav?jší. Pod minským p?ehledem se Honza pochlubil prodejem domény welaik.cz za 10K CZK. Welaik je ?ínská spole?nost…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla…

Aktualizace volnedomeny.xyz – kdo hostuje weby na sledovaných doménách

Poslední dva týdny po ve?erech, když je ?as, postupn? d?lám na poslední velké aktualizaci mého posledního projektu volnedomeny.xyz. Abychom…


Komentáře

(nezobrazuje se)