Prodané .cz domény 22. – 28. b?ezna 2021

404m.com, 28. března 2021 ve 23:59:06, 2x přečteno

Tento týden byl trochu zajímav?jší. Pod minským p?ehledem se Honza pochlubil prodejem domény welaik.cz za 10K CZK. Welaik je ?ínská spole?nost vyráb?jící chytré zásuvky a vypína?e.

Na druhém míst? je tentokrát m?j prodej domény internetovakavarna.cz p?es Webtrh za 1K CZK. Na doménu jsem narazil náhodou p?es m?j projekt volnedomeny.xyz. Líbila se mi a zkusil jsem jí tak nabídnout na prodej.

Tento týden stále nebylo moc volného ?asu p?es den, takže d?lám stále po nocích. K doménám jsem napsal spíše ze zajímavosti ?lánek Nizozemské ministerstvo obrany si po?ídilo doménu s oslovením jejich lodí kv?li automatickým odkaz?m. Dále jsem shrnul poslední úpravy na volnedomeny.xyz – Rychlý souhrn aktualizace volnedomeny.xyz za b?ezen 2021.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 28. února 2021

Tento týden byl o dost slabší v porovnání s p?edchozími. Nejdražší prodanou doménou se stala bytovydum.cz, která se vydražila na dAukce za…

Prodané .cz domény 28. ?ervna – 4. ?ervence 2021

Za?ali nám prázdniny a s nimi i výrazn? klesla aktivita lidí na internetu. Všichni cht?jí být venku a užívat. Dohnat to, co bylo za poslední…

Prodané .cz domény 22. – 28. ?ervna

Nejv?tší zásluhu na tom má soukromý prodej domény virtualnirealita.cz za 35K CZK. Vzhledem k tomu, že nás brzo ?eká p?íchod Oculus VR do…


Komentáře

(nezobrazuje se)