Rozbité rozhraní Google AdSense kv?li AdBlock Plus

404m.com, 9. května 2020 ve 11:36:38, 2x přečteno
Rozbité rozhraní Google AdSense kv?li AdBlock Plus

Do Google AdSense moc nechodím, ale p?ed cca dv?ma m?síci se n?kdo na n?co ohledn? AdSense ptal na Webtrhu a cht?l jsem si ov??it odpov??. P?i kliknutí na P?ehledy se stránka chvilku na?ítala a pak vysko?ila chybová zpráva. Prý se omlouvají za problémy a už pracují na náprav?. ?íkám si ok, nechám to na pozd?ji… jenomže ani po dvou m?sících se situace nezlepšila…

Omlouváme se za nep?íjemnosti, ale v tuto chvíli nejsme schopni váš požadavek zpracovat. Naši vývojá?i byli s problémem seznámeni a budou pracovat na jeho odstran?ní.

Dneska mi to už nedalo. P?eci v Google nemohou být takový lajdáci a ignorovat rozbité rozhraní. Zkusil jsem si stránku na?íst znovu a probliklo tam nastylované tla?ítko pro mobilní reklamu. Hmm… tohle nebude klasická chybová hláška, že se n?co rozbilo na serveru, t?eba se jen rozbil JavaScipt a data tam jsou.

Tehdy m? trklo, že by za tím mohl být nainstalovaný AdBlock Plus. Jsem zvyklý hledat chyby v Chrome a ten p?ímo píše, když n?co zasáhne do sí?ového provozu. AdSense spole?n? s pár dalšími v?cmi mám mimo ve FireFox z d?vodu bezpe?nosti.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Kam bude směřovat Google v roce 2012?

Google udává trendy v internetovém vyhledávání už nějaký ten pátek. Jeho hlavním zdrojem příjmů je na rozdíl od případných…

Google p?išel díky blokování reklam o 6,6 miliard USD

Spol?enost Pagefair, která se zabývá technologii proti blokování reklam, tvrdí že Google p?išel o 6,6 miliard USD v d?sledku blokování…


Komentáře

(nezobrazuje se)