Publikování uvoln?ných domén na Twitter opraveno

404m.com, 11. června 2023 ve 00:55:30, 4x přečteno

24. kv?tna p?estal @DoménovýRobot na Twitter publikovat zajímavé volné domény .cz domény. D?vodem bylo, že služba, p?es kterou to d?lal toto zpoplatnila. Elon se totiž rozhodl, že Twitter API pro služby t?etích stran po?ádn? osolí. Cena se m?že dostat až na 42K USD. Našt?stí existuje i varianta zdarma…

Doménový rejst?ík, z kterého ?erpá @DoménovýRobot data, je jeden z mých nejstarších projekt?. Spoušt?l jsem jej v roce 2010. Na podzim to bude 13 let. Slouží jako evidence prodaných .cz domén, ale zárove? se o n?j stará ?ada robot?, kte?í kontrolují co se s prodanými doménami dál d?je.

Po n?jaké dob? jsem si všiml, že ob?as prodané domény nikdo neprodlouží. Napadlo m?, že by stálo za to je n?kde zve?ej?ovat. T?eba se n?komu budou hodit. Twitter je k tomuto ideální.

V té dob? se mi necht?lo u?it se API Twitter a místo toho jsem si uleh?il práci a našel službu, která umí na Twitter publikovat ?lánek z RSS feedu. Sta?ilo mi tedy z databáze vyjet 10 posledních testovaných .cz domén, které se prodaly za zajímavou ?ástku a vytvo?it z toho RSS feed. Kv?li tomu vznikl @DoménovýRobot.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 5. – 11. ?ervna 2023

Nejdražší z nich je chytraklicenka.cz, která se na dAukce vydražila po 20 p?íhozech za 4,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 25. -31. b?ezna

Tento týden byl o dost slabší. Celkem se prodalo jen 26 .cz domén za celkovou cenu 10.389 CZK. Nejdražší z nich byla aerocool.cz za 1.002…

Spekulace s Twitter účty na obzoru?

Spekulovat se dá se vším co zažívá boom. Pokud to podchytíte ve správnou chvíli, dá se na tom v budoucnu slušně vydělat. Stejně jako v…


Komentáře

(nezobrazuje se)