Prodané .cz domény 4. – 10. února 2019

404m.com, 11. února 2019 ve 00:28:05, 8x přečteno
Prodané .cz domény 4. – 10. února 2019

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je b0.cz, která se vydražila v uživatelské aukci na Subreg za 5.749 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele, takže ani za?azena na tabulku oficiálních prodej?, ale za tu cenu by bylo škoda jí nekoupit. Co s touto doménou t?žko ?íct, Napadlo m? be zero, což zní dob?e ale co tam dát za obsah? Já jednu dvouznakovou používám na p?esm?rování email? a jako odkladišt? soubor? pro klienty.

Na druhém míst? je zamekhluboka.cz. Vydražila se na dAukce za 2,7K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tak tu už jsme tu dvakrát m?li. Poprvé byla vydražena na dAukce 26.10.2018 za 299 CZK, o necelý m?síc pozd?ji 23.11.2018 už za 2,2K CZK. Zatím je tedy tendence rostoucí :)

A do t?etice celkem zajímavý kousek doctors.cz za 2,3K CZK. Zatím ?eká na p?evod k novému majiteli. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2003, jednalo se jen o parkovací stránku hostingu. Ta zde z?stala až do roku 2005. Pak na ní obsah zmizel na dlouhých 6 let. Teprve v roce 2011 se na ní objevila stránka s p?edp?ipravenými frázemi pro vyhledávání. O dva roky pozd?ji už to byla klasická parkovací stránka s reklamou. Takže na domén? nebyl vlastn? nikdy žádný užite?ný obsah. Anglické sloví?ko na .cz domén? je vždycky záludné. Pokud není p?ejaté anebo se hojn? neužívá, tak ?echa moc neosloví. Takže jedin? cizince. V tomto p?ípad? by na ní mohl být seznam léka?? anebo léka?ských za?ízení pro cizince, ale popravd? nevím jestli n?jaký takový byznys vlastn? funguje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 4. – 10. února

Pro tento týden tu máme jeden velký deal. John Vanhara na svém twitter účtu oznámil prodej domény barter.cz za 400K CZK. Takový obchod se u…

Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

Tento týden byly jen t?i zajímavé prodeje. První z nich byla doména gaynet.cz, která se vydražila za 3,7K CZK na dAukce. Na domén? se poprvé…


Komentáře

(nezobrazuje se)