Prodané .cz domény 10. – 16. února

404m.com, 16. února 2020 ve 11:27:29, 1x přečteno

Když jsem si procházel výsledky aukcí za tento týden, tak mi do o?í uhodila adfox.cz, jejíž cena se nakonec po 33 p?íhozech vyšplhala za 9,5K CZK. Jedná se totiž o doménu reklamního systému, který jsem také využíval.

Reklamní systém za?al fungovat v roce 2006 a skon?il v prosinci 2010. Dokonce k tomuto tématu mám i ?lánek Adfox kon?í z 23.09.2010 :) AdFox provozoval vyhledáva? Centrum.cz, což byla v dávných dobách taková konkurence Seznam.cz. Bojovali i na poli PPC. Nakonec to ale Centrum vzdal, AdFox zrušil, a stal se strategickým partnerem AdWords (dnes Google Ads).

Zkusil jsem Adfox.cz dát do Marketing Miner a celkem m? p?ekvapilo kolik málo odkaz? má – 573 ze 70 domén. Na druhou stranu Adfox byl celkem známý projekt, takže ?ást odkaz? bude celkem silných.

Na druhém míst? je tento týden manio.cz. V aukci byla vydražena za 1,5K CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl od roku 2010 z?ejm? eshop zam??ený na zdraví, kosmetiku a oble?ení. Podle stránky na Slevomatu, kde také inzerovali, m?la firma 4 pobo?ky. V roce 2013 byla doména postupn? p?esm?rovávána na r?zné domény. Podle Marketing Miner na doménu vede 57 odkaz? z 29 domén. Doména by se dala využít pro n?jakou zna?ku. Google sice nabízí slovo mánie, ale jakmile by si nový projekt “sedl”, tak by p?estal. Co jsem ješt? našel tak Mañio je slovo ozna?ující n?kolik druh? jehli?tnatých strom? ve Valdivianském deštném pralese. Možná by se tak doména dala spojit s d?evem anebo stromy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervna

Z velké ?ásti za to m?že prodej domény 7z.cz, která byla v uživatelské aukci prodána na Subreg za 9.999 CZK. Doména již byla p?evedena na…

Prodané .cz domény 8. – 14. února

Tento týden máme zatím nejdražší prodej roku. Na Subreg se vydražila doména finance24.cz za 16.050 CZK. Zárove? se stala i první doménou,…

Prodané .cz domény 24. února – 2. března

Po pár týdnech tu opět máme prodej nad 10K. Na dAukce se vydražila doména kridla.cz za 10.499 CZK. Prozatím doména ještě nebyla převedena.…


Komentáře

(nezobrazuje se)