Prodané .cz domény 30. kv?tna – 5. ?ervna 2022

404m.com, 5. června 2022 ve 23:51:16, 2x přečteno

Po delší dob? tu máme v?tší prodej. Doména receptar24.cz se po 27 p?íhozech vydražila na dAukce za 7.001 CZK. Jednalo se o odchyt a doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele.

V archivu jsem našel první záznam o obsahu na domén? z roku 2020, kdy na ní byl magazín ur?ený pro p?stitele, chovatele a chalupá?. Web fungoval jen rok, ale stovky ?lánk? p?itáhly podle ahrefs 3489 zp?tných odkaz? z 201 domén. Pár odkaz? tam je celkem zajímavých. Když to spojíme se slovem Receptá?, ke kterému se váže ?asopis i televizní show s tématem zahrádká?ství, tak to bude d?vodem vyšší ceny.

Tento týden jsem se v?noval op?t hlavn? investování. Sepsal jsem dva reporty Jak mi jde investování na eToro – kv?ten 2022 a Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022. Dále pokud uvažujete o zdali jít do IPO Gevorkyan, tak jsem p?ipravil takový menší souhrn informací z dostupných zdroj?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 30. prosince – 5. ledna

Tentokrát jsou nejdražší domény rovnou dvě. Obě prodané na dAukce, každá za 3,1K CZK. Jedná se o opravdu dlouhé domény (23 znaků) –…


Komentáře

(nezobrazuje se)