Prodané .cz domény 30. ?ervence – 5. srpna

404m.com, 5. srpna 2018 ve 21:18:36, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala admintools.cz, která se vydražila na Subreg za 7,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? byla od roku 2017 sada jednoduchých nástroj? pro webmastery (decode/encode ?et?zc?, p?evod data z/do Unix timestamp, traceroute atd.) Podobné nástroje mít po ruce se vyplatí. Mám je t?eba na mobilu jako aplikaci. Nový majitel by mohl tyto nástroje rozší?it a zkusit více propagovat. P?ípadn? posunout na novou úrove? a ud?lat monitoring dostupnosti webu, test zdali není napadená, na blacklistu atd. Za menší poplatek by toho mohla um?t i více. Výhodou je, že by šla do zna?né míry zautomatizovat, takže údržba by zabral jen pár hodin m?sí?n?, spíše ale ani to ne.

Na druhém míst? je epochamagazin.cz, za kterou dal nový majitel na dAukce 5,5K CZK, prozatím však na n?j ješt? nebyla p?evedena. Epocha je tišt?ný magazín, který vydává RF-Hobby už od roku 2005. Pár ?ísel se mi dostalo do ruky a vždy se tam našlo n?co zajímavého. Zabývá se historii, v?dou, technikou a planetou obecn?. V?tšina ?lánk? byla faktických. Našlo se však pár, které balancovali na pomezí faktických a bulváru. ?tená?i byl p?edložen p?íb?h a bylo na n?m jestli v n?m uvidí n?jakou tu fantasti?nost. Podle oficiálních statistik má pr?m?rnou ?tenost 370 tisíc. Otázkou je co s doménou? Nenapadá m? žádný „legální“ obsah co na ní ud?lat. Možná fan web?

A do t?etice tu máme doménu krp.cz, vydraženou na dAukce za 2,6K CZK. Doména byla poprvé registrována v roce 2003. Byla na ní jen informace o registraci. První obsah se na ní objevil až v roce 2007. Jednalo se o webovou prezentaci Královské rezidence Pod?brady. Ta zde byla až do roku 2008. V roce 2009 se zde objevila informace o úsp?šn? nainstalovaném VMS. Tato stránka zde z?stala až do roku 2018. Nový majitel na ní umístil formulá? s prodejem. A co na domén? ud?lat? KRP moc význam? nemá. Ten nejzajímav?jší je Krajské ?editelství policie. Napadá m? ješt? použít jí pro K+R (forma kombinované p?epravy) a P použít t?eba pro Praha anebo jiné velké m?sto za?ínající na P.

@DoménovýRobot vám p?ipravil následující seznam expirovaných .cz domén, které se p?íští týden budou mazat, tedy pokud je stávající majitel v poslední chvíli neprodlouží.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény 30. července – 5. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala pressportal.cz, která byla prodána na dAukce za 6112 CZK. Její historie sahá do roku konce roku 2005.…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…


Komentáře

(nezobrazuje se)