Prodané .cz domény 26. – 31. kv?tna

404m.com, 1. června 2020 ve 00:21:52, 2x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne je hlidejsizdravi.cz. Byla prodána na dAukce za 4,1K CZK. Již byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na webhosting. Nový majitel na ní ud?lal web magazín o zdraví. Vzhledem k tomu, že doména byla odchycena 24.5.2020, tak to stihl celkem rychle. Spousta obsahu, originální logo a hezký design. Samoz?ejm? WordPress :) Na domén? již byl obsah zam??ený na cukrovku a to od roku 2016 do 2019. Podle statistik Marketing Miner, doména za ty 3 roky nabrala 197 odkaz? ze 41 domén a odhadovaná návšt?vnost je 866 lidí z Google. Už to samo o sob? má slušnou hodnotu. Co se týká samotné domény, tak zní opravdu dob?e. Pro n?jakou údernou kampa? anebo kurz naprosto ideální.

Na druhém míst? je doména extra-pradlo.cz. Nový majitel za ní dal 1,2K CZK. Už na n?j byla p?evedena a nový majitel jí nasm??oval na sv?j eshop se spodním prádlem. Doména má historii sahající do roku 2007. Za svou existenci nasbírala 808 zp?tných odkaz? z 58 domén, což je z?ejm? d?vodem nákupu. Podle Marketing Miner dále m?že mít 110 návšt?v z Google.

A na t?etím míst? je trojznaková dht.cz, prodaná za 1.002 CZK. Také již byla p?evedena na nového majitele, ovšem prozatím nikam nesm??uje. A?koliv záznamy ve webarchivu sahají až do roku 2013, tak ukazují pouze chybu 403 anebo informa?ní parkovací stránku. A pro? za ní dal nový majitel 1.002 CZK? Google na DHT vrací infobox se Dihydrotestosterone, což by m?la být ú?inná forma testosteronu. Google search tento pojem spojuje s vypadáváním vlas? u muž?. Dopl?ující dotazy pak jsou snižování anebo snižování hladiny DHT. Jakmile jde o chemii/biologii, chlapy a vlasy, tak to za?íná být zajímavé. Takže koukneme na ceny v Google Ads a vidíme DHT v ?R hledanost 250, cena za proklik 37,63 CZK. Pro USA trh už se dostáváme t?eba na 20 USD za frázi “dht in men” anebo “increasing dht”. Pár takových klik? a náklady na doménu by se vrátily :)

P?íští týden bude první pátek v m?síci, takže zase budete mít možnost nabídnout n?jakou hezkou .cz doménu do 10K CZK na 404M. Vím že to zastropování není ideální, ale prodá se díky tomu nejvíce kousk?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 17. listopadu

Tento týden se po dlouhé době vydražila krásná geo doména na dAukce. Za edinburgh.cz dal kupec 9,5K CZK. Teď už jen stačí na doméně

Prodané .cz domény 25. – 31. srpna

Tak tento týden se na dAukce fakt zadařilo. Doména poptavej.cz prodána za neuvěřitelných 36K CZK! Doména nemá žádné ranky a její historie…

Prodané .cz domény 25. -31. b?ezna

Tento týden byl o dost slabší. Celkem se prodalo jen 26 .cz domén za celkovou cenu 10.389 CZK. Nejdražší z nich byla aerocool.cz za 1.002…


Komentáře

(nezobrazuje se)