Prodané .cz domény 25. listopadu – 1. prosince

404m.com, 1. prosince 2019 ve 23:54:29, 1x přečteno

Tento týden se povedl na dAukce celkem hezký prodej. Doména inpujcka.cz se vydražila za 9K CZK. Prozatím ale nebyla p?evedena na nového majitele. Nejednalo se o odchyt, ale klasickou aukci. Na domén? se objevil první obsah v roce 2010. Jednalo se o jednoduchý affil web. V roce 2013 jej vyst?ídal sou?asný obsah, který p?ipomíná MFA. Co se týká samotné domény, tak dob?e zní jako zna?ka. Je krátká a dob?e zapamatovatelná.

Na druhém míst? máme doménu zabak.cz, která se prodala na dAukce za 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na hosting, kde najdete p?ekvapiv? žabáka :) O domén? je první záznam z roku 2006, kdy na ní byl reklamní systém. Ten však o rok pozd?ji skon?il a doména byla p?esm?rována na doménu klik.cz. No a co s doménou? Žabák jako pohádková postava zní dob?e. Není agresivní, spíše pohodová postavi?ka. Navíc se váže k vod?, což otvírá další využíti. Není se tak ?emu divit, že najdeme pod pojmem žabák koupališt?, hospodu, rekrea?ní st?edisko anebo i pivovar. Rozhodn? dostatek potenciálních kupc? pro rychlé oto?ení domény.

A do t?etice ti máme jeden soukromý prodej. Michal se pod minulým p?ehledem prodaných domén pochlubil prodejem domény TrojaVila.cz  za 1,5K CZK. D?kuji za nahlášení.

A co se tento týden v doménovém sv?t? nejvíce ?ešilo? Jednozna?n? to je kontroverzní prodej registru PIR (doména .org) soukromé spole?nosti Ethos Capital. Tímto tématem se za?ínají zabývat už i velká média. Navíc prosákla údajná cena. Ethos Capital zaplatil za PIR neziskové organizaci ISOC prý 1,13 miliardy USD. Samoz?ejm? peníze se mu jist? za pár let vrátí a pokud po?ádn? zdraží, tak to nemusí trvat ani tak dlouho. Takhle se vyd?lávají peníze na doménách, spekulování jsou proti tomuto amaté?i ????

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se…

Prodané .cz domény 4. prosince – 10. ledna

Máme za sebou první pracovní týden roku 2016. Na aukcích to však spíše p?ipomínalo prodlouženou dovolenou. Jen 25 prodaných .cz domén za…


Komentáře

(nezobrazuje se)