Prodané .cz domény 25. ?ervna – 1. ?ervence

404m.com, 1. července 2018 ve 14:35:25, 9x přečteno

Nejdražší doména tohoto týdne je dagon.cz. Tentokrát zaskóroval robot Subreg, který jí odchytil. Nový majitel za speciální registraci zaplatil 5K CZK. Na domén? bylo od roku 2001 do 2005 jen hláška „Stranky se pripravuji.“ V roce 2013 na ní byl spušt?n magazín o fantasy knížkách, komiksech, filmech a pozd?ji i hrách. Na konci roku 2017 obsahoval odhadem 1,5 tisíc p?ísp?vk?. Pro? web skon?il jsem nenašel, na FB je však stále aktivní jeho stránka 565 sledujícími. Na doménu vede tém?? 3,5K odkaz?, má DA 25 a PA 35.  Otázkou je co s takovouto doménou? Jako web s p?vodním obsahem by se jist? dala využít pro propagaci eshopu s fantasy knihami. Dob?í kritici, kte?í dokáží napsat hezkou a vyváženou recenzi, pomohou vybrat nerozhodnutým zájemc?. Na druhou stranu co mám známé, kte?í hodn? ?tou fantasy literaturu, tak mají vždy karti?ku do knihovny. Sami si knihy nekupují, i když ob?as n?jakou dostanou jako dárek k narozeninám. Dagon jako slovo, je jméno starodávného mezopotámského boha, který se také vyskytuje v židovských posvátných spisech (Tanach). Jedná se také o p?íšeru z mýtického sv?ta knížek H. P. Lovecrafta.

Na druhém míst? je doména papoil.cz, vydražena na dAukce za 2.201 CZK. PapOil je název sít? ?erpacích stanic. PapOil koupil v roce 2012 MOL, který je dlouho dobu provozoval pod p?vodní zna?kou. O roku 2018 má v úmyslu je postupn? rebrandovat. Do roku 2020 už by se všechny m?ly jmenovat na MOL. Cenu za p?ejmenování odhaduje na p?l miliardy CZK. Vypadá to, že p?vodní majitel práv? z tohoto d?vodu doménu pustil.

Do t?etice tady máme sada.cz, také prodanou na dAukce. Nový majitel za ní dal 2.099 CZK. Doména dlouhou dobu ležela ladem jen s vizitkou hostingu. Moc nevím k ?emu by se dala použít. Možná jako domain hack – sportovni.sada.cz, kosmeticka.sada.cz apod. Ale popravd? to je už trochu p?ekombinované. V anglické wiki jsem ješt? našel použití jako jméno, p?íjmení anebo menší m?ste?ka.

6 kousk? se dostalo do týdenního p?ehledu. Zajímavá je mapka.cz, která by se dala použít pro n?jakou zajímavou aplikaci na mobilní telefony. Dále se prodaly dv? trojznakové domény – ps6.cz a wyr.cz každá za 150 CZK.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 19. – 25. b?ezna

Doména zemanka.cz už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na prázdný hosting. Od roku 1998 se na ní nacházela jednoduchá prezentace…


Komentáře

(nezobrazuje se)