Prodané .cz domény 24. – 30. ?ervna

404m.com, 1. července 2019 ve 00:41:18, 3x přečteno

Máme za sebou teplý a spíše odpo?inkový týden. Na aukcích nebyla velká aktivita. N?co jsem i sledoval a p?ekvapil m? nezájem. P?íšt? nesmím jen sledovat ale i p?ihazovat :)

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala archipelag.cz. Po 19 p?íhozech byla vydražena na 2K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele a ten jí nasm??oval na parkování. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2006. V té dob? byl na domén? n?co jako magazín o stavebninách. Provozovala jej stavební spole?nost. Sou?ástí stránek byla i jejich obchodní nabídka. Tento obsah na domén? z?stal až do roku 2019. Ovšem obsahov? web skon?il už v roce 2015. I tak doména nabrala n?jaké ranky a zp?tné odkazy. Marketing Miner odhaduje návšt?vnost domény z vyhledáva?? 88 lidí/m?síc a to na 236 klí?ových slov. Po?et odkaz? by m?l být 926 tisíc z 92 domén. Zajímavý kousek ale na zahrani?ní parking bych to nedal, to je škoda.

Celkem se tento týden prodalo 37 .cz domén za 11.882 CZK, tedy nic moc. Na druhou stranu byl to týden, kdy lidé za?ínají odjížd?t na dovolenou, což bylo znát i na p?íhozech.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 24. – 30. června

Jsme v půlce roku 2013 a data se nám začínají pěkně hromadit. Jen pro zajímavost za druhý kvartál se prodaly na dAukce .cz domény v…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna

Tento týden bylo prodáno rekordních 24 domén za více jak 500 CZK z celkem 46. Celková ?ástka za všechny prodané domény je 30.866 CZK, takže…


Komentáře

(nezobrazuje se)