Prodané .cz domény 22. – 28. listopadu 2021

404m.com, 28. listopadu 2021 ve 23:53:00, 1x přečteno

Nejdražší prodanou .cz doménou tohoto týdne je photoguide.cz, jejíž cena se po 11 p?íhozech vyšplhala na dAukce na 1,5K CZK. Vypadá to, že doména již byla p?evedena na nového majitele. Doména má historii sahající až do roku 2008, kdy na ní byla soukromá fotogalarie. Na doménu vede 657 odkaz? ze 159 domén. N?které z celkem autoritativních domén. Cena odkaz? by byla vyšší než samotné domény :)

Samotná doména je složena ze dvou slov photo a guide, což je anglicky fotografický pr?vodce. Mohlo by toho na ní vzniknout hodn?. Od magazínu, návod?, p?es web, který provede památkami prost?ednictvím fotek až po aplikaci, která vám pom?že vytvo?it n?jakého fotopr?vodce. Zajímavý kousek za super cenu.

Na druhém míst? jsou dv? domény, které se shodn? vydražily za 1,1K CZK. První je doména bydlime-chytre.cz. Doména zatím nebyla p?evedena na nového majitele. U domény jsem nedohledal žádnou historii ani zp?tné odkazy. Cena za ní se mi zdá tak pom?rn? vysoká, zvlášt? kv?li té poml?ce. Možná jí koupil nový majitel jako p?eklepovou k bydlimechytre.cz.

Druhou je spokojene-zeny.cz. Tato již byla p?evedena na nového majitele. Ani tato doména nemá historii a pouze 1 zp?tný odkaz. Zajímavé je, že na web na domén? spokojenezeny.cz spadá pod stejného provozovatele jako bydlimechytre.cz.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 29. listopadu

Tento týden se prodalo na ?eských aukcích 50 .cz domén za celkovou ?ástku 37.471 CZK. Nejdražším kouskem byla megax.cz, která byla odchycena…

Prodané .cz domény 22. – 28. b?ezna 2021

Tento týden byl trochu zajímav?jší. Pod minským p?ehledem se Honza pochlubil prodejem domény welaik.cz za 10K CZK. Welaik je ?ínská spole?nost…

Prodané .cz domény 22. – 28. února 2021

Tento týden byl o dost slabší v porovnání s p?edchozími. Nejdražší prodanou doménou se stala bytovydum.cz, která se vydražila na dAukce za…


Komentáře

(nezobrazuje se)