Prodané .cz domény 21. – 27. kv?tna

404m.com, 27. května 2018 ve 11:42:21, 9x přečteno

Rychlé rande (p?vodn? anglicky Speed dating ?i Speeddating) je novodobá forma seznámení, kterou vymyslel americký rabín Yaacov Deyo, který cht?l zvýšit po?et židovských svateb. Tento zp?sob seznámení se brzy rozší?il i do ostatních sociálních skupin. Jedná se o seznámení naživo, kde se sejdou muži a ženy v?tšinou v podobné v?kové kategorii, ženy se usadí ke stolu a muži k nim p?isednou. Mají vždy jen n?kolik málo minut (obvykle 5 až 10) na to, aby se navzájem poznali. Po t?chto n?kolika minutách se muži p?esunou k dalšímu stolu k jiné žen?. Oba si pak navzájem zhodnotí, zda si padli do oka ?i ne. Jakmile se všichni takto prost?ídají, odevzdají výsledky po?adatel?m a ti pak t?m, kte?í si navzájem padli do oka, p?edají kontakty. V ?eské republice již funguje n?kolik takovýchto seznamovacích agentur.

V??ím že v dnešní dob? by takovéto seznamování dokázali uspo?ádat bary a restaurace ve dnech, kdy kšefty moc nejdou. Vyd?lali by na pití a t?eba následné ve?e?i. Sta?ilo by jim dát podrobný návod jak na to a registrovat jednotlivé akce na webu s touto doménou. Monetizace? Prémiové zobrazení, uspo?ádání akce anebo to pojmout startupov? – nabrat ?ísla a st?elit.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané domény na daukce 21 – 27 června

Vzhledem k tomu, že jste si v nedávné anketě odhlasovali, že o seznam prodaných domén na daukce.cz máte zájem, tak vám jej opět…

Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna

Po delší dob? tu máme op?t prodej dvouznakové domény. Jako v?tšina dvouznakových se i tato prodala na Subreg. Nový majitel dal za p4.cz


Komentáře

(nezobrazuje se)