Prodané .cz domény 21. – 27. ?íjna

404m.com, 27. října 2019 ve 22:13:17, 1x přečteno

Tento týden se toho na ?eských aukcích moc ned?lo. Nejdražší prodanou doménou se stala mp3zdarma.cz. Její aukce se protáhla o 70 minut a po 25 p?íhozech se prodala za 1,5K CZK.

První záznam o domén? je z roku 2007, kdy na ní bylo umíst?no p?esm?rování na poml?kovou verzi. To zde z?stalo až do roku 2015, kdy jej vyst?ídalo p?esm?rování na parkovací stránku s reklamou. No a to je v podstat? celý p?íb?h této domény. Podle dat Marketing Miner na ní vede jen jeden odkaz. Je to p?itom škoda, protože to je opravdu ideální kousek pro n?jaký vyhledáva? MP3 s hudbou. No tedy asi spíše byl, dnes už všechno najdete na YouTube a p?es online konvertor za pár vte?in máte stažené. Možná n?jaké velmi snadno dostupné úložišt? s MP3 s možností online poslechu, t?eba pro p?ednášky? Hmm no nevím. Na YouTube dáte i ?ist? zvuk s ilustra?ním obrázkem a úložiš? pro p?enos soubor? je tu spousta.

P?íští týden bude první pátek v m?síci, což znamená op?t možnost nabídnout vaší .cz doménu ostatním ?tená??m 404M. Tak projd?te portfólio jestli tam nenajdete n?jaký hezký kousek do 25K CZK. Ideáln? dvouznakovou doménu, ty se tady prodávají dob?e ;)

Tento týden za pozornost jist? stojí ?lánek Doména Eko.com prodána za 1,5M USD, jedná se zatím o 3. nejdražší prodanou doménu tohoto roku a navíc firma co jí koupila d?lá celkem zajímavá interaktivní videa.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…

Prodané domény na daukce 21 – 27 června

Vzhledem k tomu, že jste si v nedávné anketě odhlasovali, že o seznam prodaných domén na daukce.cz máte zájem, tak vám jej opět…


Komentáře

(nezobrazuje se)