Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna

404m.com, 27. března 2016 ve 15:35:04, 23x přečteno

Po delší dob? tu máme op?t prodej dvouznakové domény. Jako v?tšina dvouznakových se i tato prodala na Subreg. Nový majitel dal za p4.cz hezkých 3.805 CZK. Na domén? byla v roce 2007 jen parkovací stránka. Nikdy na ní tedy nebyl užite?ný obsah. A?koliv wikipedie nenabízí žádný tip na zajímavé využití, možná by se na ní dal ud?lat magazín anebo komunitní web pro Prahu 4.

Na druhém míst? se tento týden umístila profiremeslnici.cz, prodaná na dAukce za 3K CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? nebyl nikdy žádný obsah, takže bez rank? a návšt?vnosti. A co na ní dát? Asi ideální by byl katalog, na druhou stranu n?jaký hobby magazín anebo blogovací platforma zam??ená na ?emeslo a domácí práce by klidn? mohla prorazit.

Zajímavý kousek se umístil na t?etím míst?. Na dAukce se prodala videoarchiv.cz za 2.656 CZK po 44 p?íhozech. Na domén? byl poprvé obsah v roce 2001. Ovšem jednalo se jen o chybu 403. Rozmachu se do?kala až koncem roku 2006, kdy se na ní objevil obsah pro dosp?lé. Takže tolik k historii. Bylo by zajímavé na ní postavit projekt na archivaci videa, nap?íklad politických projev?, které by se v budoucnu mohli nenápadn? ztratit.

Už po páté v ?ad? máme za sebou týden, kdy byla p?ekro?ena hranice 20K CZK, za všechny prodané .cz domény. Tento týden to bylo 27.596 CZK za 46 kousk?. Žádný soukromý prodej nebyl hlášen.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény na daukce 21 – 27 června

Vzhledem k tomu, že jste si v nedávné anketě odhlasovali, že o seznam prodaných domén na daukce.cz máte zájem, tak vám jej opět…

Prodané .cz domény 21. – 27. července

Druhé pololetí se na českém doménovém trhu zatím ukazuje jako spíše podprůměrné v porovnání s tím předchozím. Ani tentokrát se…

Prodané .cz domény 21. – 27. zá?í

Po delší dob? tu máme zase jeden soukromý prodej. Jedná se o doménu haus.cz za 30K CZK. Na prodej m? upozornil jeden ze ?tená?? Patrik.…


Komentáře

(nezobrazuje se)