Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna 2022

404m.com, 27. března 2022 ve 23:51:00, 4x přečteno

Nejdražší z nich byla swissbeds.cz za 66K CZK. Na první pohled to vypadá jako odchyt domény a podle WHOIS už byla doména p?evedena na nového majitele (FIBO Trade CZ, s.r.o.). Pro? za ní dal takovou ?ástku? V archive.org o domén? není ani zmínka. Ahrefs na ní nenašel žádný vedoucí odkaz. Na .com domén? sídlí spole?nost, která zprost?edkovává ubytování ve Švýcarsku. Žádná extra hledanost. Hmm?

Na druhém míst? je doména grandbed.cz s cenou 26K CZK. Stejný majitel. Podle archive byla doména v prosinci 2021 p?esm?rována na saffron.cz, což je web spole?nosti FIBO Trade CZ, s.r.o. To by než na odchyt spíše ukazovalo, že doménu m?li už p?edtím pod kontrolou. Možná jí nechali expirovat a znovu registrovali. Pak by tyto velké prodeje byly jen nezda?ená aukce (p?ehazující neuhradil, aukce se zrušila).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. února 2022

Tento týden není prakticky nic k hlášení. Nicmén? p?ehled expirovaných domén, které se budou p?íští týden mazat, pokud je jejich majitel…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 21. – 27. ledna 2019

Nejdražší doména se vydražila na dAukce. Nový majitel dal za debetnikarta.cz 3,4K CZK. Nejednalo se však o odchyt ale uživatelskou aukci.…


Komentáře

(nezobrazuje se)