Prodané .cz domény 20. – 26. kv?tna

404m.com, 26. května 2019 ve 13:39:29, 2x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala andilkove.cz, která se po 17 p?íhozech vydražila za 1,5K CZK na dAukce. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Od roku 2008 do roku 2018 byl na domén? eshop s d?tskými pot?ebami. Za svou existenci nabral celkem dost odkaz?. Agrefs našel 300 ze 78 domén, BLW dokonce p?es 1K. Samotná doména je zvláštní a náchylná k p?eklep?m Andilkove.cz, andilci.cz andelici.cz? Ale t?ch odkaz? je fakt hodn?. Dob?e to pojmout tak se v?tšina bude dát ur?it? využít. 10 let p?irozeného linkbuildingu za 1,5K CZK je super cena.

A máme tu zajímavý kousek makronka.cz, který se vydražil na dAukce za 1.001 CZK. Makrónky jsou cukrovinky, údajn? pom?rn? náro?né na výrobu. Nepat?í ani mezi nejlevn?jší. Samoz?ejm? ideální na eshop by bylo množné ?íslo. Na druhou stranu vzhledem k tomu co makrónky reprezentují (náro?né na p?ípravu) by se tak klidn? mohla jmenovat cukrárna anebo i online magazín o pe?ení cukrovinek. Za tu cenu super koup?.

Stále jsem se ješt? nedostal k tomu, abych upgradoval @DoménovéhoRobota. Už by to opravdu pot?eboval. V každém p?ípad? pro p?íští týden doporu?uje sledovat následující expirované kousky.

A co nám tento týden dal? P?edevším na mobilních telefonech Google m?ní vzhled reklam a výsledk? vyhledávání. Nad samotným výsledkem je favicon a URL. Takže kvalitní doména má op?t šanci o n?co více vyniknout. Rozhodn? je to další argument pokud budete smlouvat o cen? ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

Prodané .cz domény 20. – 26. srpna

Tento týden se prodalo 33 .cz domén za celkovou cenu 12.110 CZK. Nejdražší z nich byla jakepojisteni.cz, kterou se poda?ilo odchytnout Subreg.…

Prodané domény 20. – 26. srpna

Tak máme za sebou další poměrně úspěšný týden pro dAukce. Sice se neprodávaly domény za desítky tisíc, ale pro tentokrát jsem musel…


Komentáře

(nezobrazuje se)