Prodané .cz domény 19. – 26. ?ervna 2023

404m.com, 26. června 2023 ve 00:16:55, 3x přečteno

Tentokrát se nic nepokazilo a mám všechna dostupná data od všech robot?. Bohužel není moc co reportovat. Za?ínají prázdniny a to se v?tšinou toho moc neprodává. Je to i p?ípad tohoto týdne, kdy se vše prodalo za nákupku.

Co se týká @DoménovéhoRobot, tak situace je nakonec jiná, než jsem psal posledn?. Ban sice má, ale ne za porušení pravidel. I když to je napsáno ve vývojá?ském rozhraní. Prost? Twitter p?estal podporovat API 1.0 p?es, které jsem posílal p?ísp?vky a neposlal k tomu ani žádný e-mail. Všichni kdo používali API 1.0 jen dostali ban “za porušení pravidel”.

Co se týká alternativ tak je Twitter API 1.1, které umí posílat posty ale je placené (100 USD/m?síc), což vzhledem k tomu, že to d?lám zdarma nep?ipadá v úvahu. Je zbyte?né za to takto platit. Kdo chce odebírat starou verzi uvoln?ných domén, tak m?že p?es RSS (https://cybersquatting.cz/rss/volne_domeny.php).

Nejnov?jší Twitter API 2 to také umí a zdarma (je to náhrada za 1.0), ale ješt? to nemají implementováno. Takže sm?la. Možná to pak zprovozním, jestli budu mít v?bec chu? d?lat n?co pro Twitter, který takto háže klacky pod nohy vývojá??m.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 26. dubna

V?era se za?ali uvol?ovat první domény, podle upravených pravidel CZ.NIC, které protáhli expira?ní lh?tu z 60 na 90 dní. Za?alo se už i s…

Prodané domény 20.– 26. června

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je cizina.cz za 4,8K CZK. Druhá v pořadí je zeleznehory.cz s cenou 3999 CZK. Třetí místo patří…

Prodané .cz domény 19. – 25. května

Tento týden se toho o dost více prodalo na Subregu než na dAukce. Celkem 45 domén za 26.192 CZK je jedním z nejlepších výsledků tohoto roku.…


Komentáře

(nezobrazuje se)