Prodané .cz domény 19. – 25. ?íjna

404m.com, 25. října 2015 ve 13:37:20, 11x přečteno

Nejdražší doména se prodala na Subreg. Jednalo se o dvouznakovou 0b.cz. Její cena se vyšplhala na 6K CZK, prozatím ješt? nebyla p?evedena. Nedávno jsem se ú?astnil zajímavé diskuze o nulách v názvu domén, a musím uznat, že už na n? nemám až tak negativní pohled. A?koliv domény za?ínající nulou nejsou zrovna dvakrát zajímavé z komer?ního hlediska, p?eci jen kdo chce být nulou že, tak u názvu blogu anebo magazínu to nemusí vypadat zas tak špatn?. Nula má více zajímavých význam?. Nap?íklad je neutrální, což z pohledu nejen internetové novina?iny je zajímavé. Dále je symbolem ni?eho/žádného. V ?eštin? jste se ur?it? setkali se slovním obratem „nulová tolerance“. Takže p?ipouštím, že t?eba osobní brand by se na ní vybudovat dal.

Druhé místo obsadila auto-veteran.cz, prodaná na dAukce za 3,8K CZK. Co vytáhlo cenu domény je její historie. Od roku 2006 se na ní nacházelo internetové muzeum historických automobil?, kolem kterého byla z?ejm? i aktivní komunita. Stránky však v roce 2009 p?estal provozovatel aktualizovat, pouze p?ibývaly informace o srazech. V roce 2015 pak doména expirovala a byla smazána. Z?staly jí však ranky 2/3, alexa 12M a 25 MoD DA. Podle majistic na ní vede 800 odkaz? z 88 domén.

Na t?etím míst? je delší doména rychlapujckabezregistru.cz. Nový majitel za ní dal p?es dAukce 3.501 CZK. K této domén? toho asi nejde moc dodat. Na MFA ideální.

Koukám, že @DoménovýRobot už delší dobu nic nepublikoval. Koukal jsem do skriptu a všechno je v po?ádku. Prost? všechny dobré domény, které mají n?jakou hodnotu mizí opravdu rychle. Takže pokud o n?kterou z následujících stojíte, tak ur?it? volte n?kterou z odchytových služeb.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. b?ezna

Doména zemanka.cz už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na prázdný hosting. Od roku 1998 se na ní nacházela jednoduchá prezentace…

Prodané domény 19. – 25. března

Nejdražší doména tohoto týdne se prodala na serveru WebAdresy.cz. Jednalo se o zákeřnou dvouznakovou doménu 1h.cz za 8K CZK, která určitě…

Prodané .cz domény 25. – 31. března

Tento týden asi začneme neoficiální zprávou. Společnost Ignum si pořídila doménu ssl.cz za 80 tisíc CZK. Přesný čas není znám a cena…


Komentáře

(nezobrazuje se)