Prodané .cz domény 18. – 24. dubna 2022

404m.com, 24. dubna 2022 ve 23:54:13, 3x přečteno

@DoménovýRobot našel celkem dost expirovaných domén, které podle jeho algoritmu stojí za to si projít. Všechny by zatím ješt? nem?ly být prodloužené. Je mezi nimi i jedna dvouznaková.

Co se týká domén, tak jsem napsal ?lánek CZ.NIC zve?ejnil seznam administrativn? vy?azených domén. Možná se to nezdá jako velká v?c, ale podle m? je to plus pro transparentnost .cz domény. Ohledn? využít asi by stálo za to tabulku archivovat. Pokud se uvolní doména, která byla zrušena nap?íklad kv?li malware anebo phishingu m?že to mít dopad na budoucí projekt. P?eci jen domény s nebezpe?ným obsahem mají na sob? ?asto penalizaci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna

Prozatím tady máme nejúsp?šn?jší týden roku. Celkem 45 prodaných .cz domén za 43.655 CZK. Da?ilo se jak na dAukce, Subreg tak mám…

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…

Prodané .cz domény 27. ?ervna – 3. ?ervence 2022

Nejdražší z nich byla i-stavitel.cz, která se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí…


Komentáře

(nezobrazuje se)