Prodané .cz domény 17. – 23. ledna 2022

404m.com, 23. ledna 2022 ve 23:56:00, 4x přečteno

Nejdražší prodanou doménou se stala muvi.cz, která se na dAukce vydražila za 2.623 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Na domén? byl v letech 2008 až 2014 web internetové televize. Na doménu dodnes vede 11.604 zp?tných odkaz? z 216 domén. Než za název si tak nový majitel spíše zaplatil za tyto zp?tné odkazy.

Na druhém domén? je trojpísmenná doména mrd.cz. Nový majitel za ní dal po 18 p?íhozech 2.401 CZK. Doména již na n?j byla p?evedena. A?koliv jsou o ní v archivu zmínky od roku 2001, tak na ní nikdy nic po?ádného nebylo. Pouze parkovací stránky. I proto na ní nevede žádný odkaz. Hmm a co využití? Tak krom vulgárního podtextu, se mrd používá i jako zkratka miliardy. V angli?tin? pak má více významu z t?ch zajímavých nap?íklad Medical records department, Market requirements document anebo Machine-readable dictionary.

Tento týden jsem se moc k psaní nedostal. Ve?er jsem byl rád že jsem rád. Napsal jsem jen pár myšlenek k investování Praskající bublina?, kde je pár úvah co te?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. února

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a…

Prodané .cz domény 11. prosince – 17. ledna

Zatím to vypadá, že se trh s .cz doménami jen rozjíždí. A?koliv byl tento týden lepší než minulý, meta 20K CZK nebyla prozatím dosažena.…

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d?lí dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…


Komentáře

(nezobrazuje se)