Prodané .cz domény 17. – 23. zá?í 2018

404m.com, 23. září 2018 ve 14:39:12, 4x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne je jednozna?n? dws.cz. Nový majitel za ní dal 9.522 CZK. Doména již na n?j byla p?evedena a rovnou jí nabízí dále k prodeji. První záznam o domén? pochází z roku 2004, kdy se na ní objevila stránka herního klanu. Ta zde byla až do roku 2005, kdy hrá?i p?ešli k jinému klanu. Další záznam je z roku 2013, kdy se na ní objevila šablona s textem, že se na stránkách pracuje. V takovémto stavu z?stala až do roku 2018, kdy expirovala a byla smazána. Smutný život domén, na jejichž vývoj není ?as. To známe asi všichni :)

Na druhém míst? je k2k.cz, kterou koupil stejný majitel jako p?edchozí. Za k2k.cz dal 5.699 CZK. Tady se n?kdo p?ipravuje na blížící se vyprodání trojpísmenných domén ;) S nimi pak vzroste i cena všech zajímavých trojznakových domén. O domén? je první záznam v roce 2009, kdy se na ní byl nainstalován webserver a vracel 403. Teprve koncem roku 2010 se na domén? objevila prezentace s nabídkou tvorby stránek. Ta zde byla až do roku 2018. Zatímco u p?edchozí domény existuje spousta využití, tak se p?iznám že ke k2k jsem toho moc nenašel. Pár firem používá k2k jako ?ást názvu firmy. Ale co není dnes m?že být zítra :)

A na t?etím míst? je doména stezkapustevny.cz vydražená za 1.049 CZK. Co jsem dohledal tak pustevny jsou ubytovací a stravovací za?ízení na turistických cestách. Na rozdíl od moderních staveb velmi dob?e zapadnou do krajiny a nijak jí neruší. Pustevny (p?vodn? Poustevny) mají tradici až do poloviny 18. století. Takže turisté mohou cestovat od Pustevny k Pustevn? po vyzna?ených trasách (stezkách) a užívat si pohodu našich hor.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. prosince 2018

O první míst se tento týden d?lí dv? domény. První z nich je skla.cz, kterou koupil domainer wolf za 10K CZK. Koupi nahlásil pod p?ehledem z…

Prodané domény 17. – 23. prosince

S mírným zpožděním vám přináším přehled prodaných domén za minulý týden. Vypadá to, že dAukce se znovu dostává do formy. Celkem se…

Prodané .cz domény 11. – 17. b?ezna

Tak tu máme další velký prodej. Dvouznaková doména ez.cz se vydražila na dAukce za 55K CZK. Podle whois už byla p?evedena na nového majitele.…


Komentáře

(nezobrazuje se)