Prodané .cz domény 15. – 21. b?ezna 2021

404m.com, 21. března 2021 ve 22:31:21, 0x přečteno

Po delší dob? tu máme zajímavý prodej. Wladass se pochlubil prodejem domény koronavirus.cz za 50K CZK. Jednalo se o soukromý prodej. Pro tento rok se zatím jedná o nejdražší prodanou .cz doménu, o které vím.

Wladassovi se tento rok opravdu da?í. Jen v lednu prodal domény za 50K CZK. Když už jsme byli v kontaktu tak mi ješt? potvrdil prodej domén wpcz.cz za 2K CZK a znalostnibaze.cz za 1500 CZK. ?asto se potkávám s názorem, že na to za?ít s doménami je už je pozd?. Že kdo mohl tak si registroval v 90. letech co cht?l a te? už je všechno rozebrané a je to s spekulativním nákupu. Wladass je d?kazem toho, že za?ít se dá vždy, a to i za cenu registrace. On sám za?al až po roce 2010 a jeho úsp?ch je postaven do zna?ené míry  na tom, že se oboru opravdu intenzivn? v?nuje a že si sbírá a zpracovává vlastní data. Stojí nap?íklad za projekty bazardomen.online, monitoruju.net a mezi jeho poslední projekty pat?í smazanedomeny.cz.

Popojdeme dále. Na druhém míst? je tento týden doména pro-dum.cz, která se na dAukce vydražila za 3,2K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Pokud p?emýšlíte pro? za ní dal tolik pen?z, tak se p?iznám že nevím. Na domén? n?jaký obsah byl od roku 2011 ale velice “plytký”. Podle Marketing Miner navíc na doménu nevede žádný odkaz.

Poslední t?i týdny se v?tšinou k po?íta?i dostanu až v no?ních hodinách a doháním resty všeho možného. Bohužel to odnáší psaní no. Na po?ádné ?lánky není ?as. Alespo? jsem pro vás p?ipravil návod jak získat doménu zdarma.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 15. – 21. února 2021

Mám tu další prodej za 10K+CZK. Tento týden mi napsal Ondra, že se mu poda?ilo koupit doménu ridicskyprukaz.cz na Webtrhu za 10K CZK. P?l hodiny…

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…

Prodané .cz domény 13. – 19. ledna

Nejdražší doména tohoto týdne se prodala na dAukce. Za DanovaSprava.cz zaplatil její nový majitel 19.999 CZK. Dříve na doméně byla reklama…


Komentáře

(nezobrazuje se)