Prodané .cz domény 12. – 18. zá?í 2022

404m.com, 18. září 2022 ve 23:52:24, 6x přečteno

Nejdražší z nich byla tulipany.cz za 4K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí nasm??oval na p?vodní obsah, který zde byl od roku 2008. Což je trošku zvláštní. Doména ur?it? byla smazána, jestli si jí však koupil nový anebo starý majitel nevím. Na doménu sm??uje celkem 422 zp?tných odkaz? z 55 domén. Doména to rozhodn? není špatná, v podstat? je to název produktu. Cenu pak odráží kolik lidí se ten produkt kupuje a jak oblíbený je.

Na druhém míst? je doména gify.cz, která se na dAukce po 18 p?íhozech vydražila za 2,6K CZK. ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2006, kdy se na ní objevila parkovací stránka. V roce 2011 jí nahradila stránka s gify. Zajímavé je že podle ahrefs na doménu nevede žádný zp?tný odkaz. Cena to je otázka. Gify jsou v n?kterých komunitách synonymem pro animované obrázky anebo spoty, které se používají jako reakce. N?co jako emoji jen bez omezení. Jsou i služby, které slouží jako databáze a umož?ují jejich snadné vkládání do p?ísp?vk? na sociálních sítí. Te? je otázka jestli by se t?eba ?ist? ?eská služba ujala? Pokud by používala ?eské reakce, tak asi ano. Otázkou je jestli k tomu pot?ebujte tuto doménu? :)

Na t?etím míst? je doména tipnatrip.cz vydražená za 1,6K CZK. již byla p?evedena na nového majitele. První záznam o domén? je z roku 2014. Vypadá to na obsahový blog/magazín s reklamou. Prost? takové obsahov?jší MFA. Na doménu vede 38 odkaz? z 1 domény. Takže to asi moc nefungovalo. Protože na tento druh web? pot?ebujte hlavn? ty odkazy a hodn?. Cena domény? T?žko soudit moc nemám rád když se v názvu míchá ?eština a angli?tina. Špatn? se to pamatuje.

Tento týden jsem m?l dost práce a do toho jsem ješt? nachcípaný, takže ve?ery jsem místo psaní vym?nil za odpo?inek. Napsal jsem jen ?lánek Kone?n? jsem se rozhoupal k pár nákup?m. P?esn? tak trhy se už propadly, tak pro? n?co nekoupit :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 12. – 18.srpna

S celkovou cenou 16,3K CZK za prodané domény u dAukce a 1,2K CZK u Subregu je tento týden zatím nejhorší za celý rok 2013. Máme jen tři…

Prodané .cz domény 27. ?ervna – 3. ?ervence 2022

Nejdražší z nich byla i-stavitel.cz, která se po 18 p?íhozech vyšplhala na 2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který jí…

Prodané .cz domény 18. – 24. kv?tna

Máme za sebou další zajímavý týden, v kterém se prodalo celkem 61 .cz domén za celkovou cenu 54.132 CZK. Za?neme soukromím prodejem. P?išel…


Komentáře

(nezobrazuje se)