Prodané .cz domény 12. – 18. dubna 2021

404m.com, 18. dubna 2021 ve 23:59:37, 1x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne byla umcentrum.cz, která se na dAukce vydražila za 1,6K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Podle Marketing Miner na doménu vede 2487 odkaz? z 49 domén a vyskytuje se ve vyhledáva?ích na 217 klí?ových slov. Odhadovaná návšt?vnost z nich je 35/m?síc. To bude z?ejm? d?vod ceny. Na domén? se od roku 2011 bazar, který na domén? byl až do roku 2019.

Do dnešního p?ehledu prodaných .cz domén se dostalo celkem 6 kousk?. Po delší dob? se také prodala doména na Subreg. Jednalo se o p?eklepovku wwwfacebook.cz. Celkem by m? zajímalo jakou m?la návšt?vnost.

Pokud sledujete mé pokusy o investování, tak jsem na jedné diskuzi narazil na zajímavý tip Ob?í Grab mí?í na burzu jako SPAC $AGC. Vypadá to na rizikov?jší investici, ale mohlo by to být zajímavé.

Co se týká projektu volnedomeny.xyz, tak jsem m?l minulý týden takový divný nápad vyzkoušet sprostá slova. 62,35 % z tohoto seznamu je na .cz  registrováno. Zajímavé je, že n?která znám?jší jsou registrována nejen na .com a .eu, ale i nTLD. A možná ješt? zajímav?jší, že ?ást z nich je dokonce ozna?ených jako prémiová slova :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz

Prodané .cz domény 26. dubna – 2. kv?tna 2021

Tento týden se stala nejdražší doménou modernibrno.cz, která se po 18 p?íhozech vydražila za 2K CZK na dAukce. Doména prozatím ješt? nebyla…

Prodané .cz domény 7. – 13. dubna

Tento týden se nic drahého na dAukce neprodalo. Dokonce žádný z domén nepřesáhla 1K CZK. Celkem se zde prodalo 26 .cz domén za celkem 6.120


Komentáře

(nezobrazuje se)